Nemogućnosti provedbe parcelacije građevinskog zemljišta u katastru

Datum: 13.10.2010, Srijeda
Klasa: 350-01/10-02/454
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom predstavke o nemogućnosti provedbe parcelacije građevinskog zemljišta u katastru zemljišta odnosno katastru nekretnina unatoč kako navodite potvrđenom parcelacijskom elaboratu izrađenom u svrhu formiranja dvije građevne čestice tj građevne čestice od dijela k č br 1459 1 k o Dugopolje koji je u vlasništvu Republike Hrvatske te građevne čestice od k č br 1457 1 1457 2 1457 3 1456 1 1456 2 1456 3 1456 4 1456 5 sve k o Dugopolje koje su u vašem vlasništvu obavještavamo vas kako slijedi Prema odredbi članka 119 stavka 1 Zakona o prostornom uređenju i gradnji Nar nov br 76 07 i 38 09 u daljnjem tekstu ZPUG parcelacija građevinskog zemljišta unutar granica građevinskog područja i parcelacija građevinskog zemljišta izvan granica tog područja provodi se uz ostalo u skladu s lokacijskom dozvolom Prema odredbi članka 120 ZPUG a akt o parcelaciji građevinskog zemljišta unutar i izvan građevinskog ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja