Nepostojanje ovlasti tijela i osoba određenih posebnim propisima za izdavanje suglasnosti na glavni projekt

Datum: 20.04.2009, Ponedjeljak
Klasa: 360-01/08-02/342
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom vašeg upita o tome da li tijela i osobe određene posebnim propisima prilikom davanja posebnih uvjeta u postupku ishođenja lokacijske dozvole mogu propisati investitoru obvezu da prije ishođenja potvrde glavnog projekta pribavi suglasnost tih tijela i osoba o usklađenosti istog s posebnim propisima dajemo odgovor kako slijedi Odredbom članka 208 stavak 1 Zakona o prostornom uređenju i gradnji Narodne novine br 76 07 propisano je da idejni odnosno glavni projekt prije podnošenja zahtjeva za izdavanje rješenja o uvjetima građenja potvrde glavnog projekta odnosno građevinske dozvole mora ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja