Prilog neprofitne organizacije

Dopuna Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
Nepr - 12.2018, str. 2
Sažetak neprofitnog računovodstva
Nepr - 12.2018, str. 3
Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
Nepr - 12.2018, str. 23
Oporezivanja dobitka kod neprofitnih organizacija
Nepr - 12.2018, str. 30
Organiziranje kongresa od strane udruga
Nepr - 12.2018, str. 42
Ugostiteljske djelatnosti i usluge u turizmu – amaterske sportske udruge
Nepr - 12.2018, str. 44
Neprofitne osobe – sastavljanje 12. obrasca PDV za 2018. godinu
Nepr - 12.2018, str. 49
Planiranje u sustavu računovodstva neprofitnih organizacija za 2019. godinu
Nepr - 12.2018, str. 62
Još ponešto o financijskim planovima kod neprofitnih organizacija
Nepr - 12.2018, str. 70