Prilog neprofitne organizacije 12/2018

Dopuna Pravilnika o neprofitnom računovodstvu i računskom planu
Autor: Hajdica FILIPČIĆ , dipl. oec.
Sažetak neprofitnog računovodstva
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Popis imovine i obveza kod neprofitnih organizacija
Autor: Jasna VUK, dipl. oec. i ovl. rač.
Oporezivanja dobitka kod neprofitnih organizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Organiziranje kongresa od strane udruga
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Ugostiteljske djelatnosti i usluge u turizmu – amaterske sportske udruge
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.
Neprofitne osobe – sastavljanje 12. obrasca PDV za 2018. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Planiranje u sustavu računovodstva neprofitnih organizacija za 2019. godinu
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Katarina NESTEROVIĆ , mag. oec.
Još ponešto o financijskim planovima kod neprofitnih organizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik