„Neprofitna“ okružnica za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja

Datum: 16.01.2019, Srijeda
Autor: N.D.

      Ministarstvo financija objavilo je uputu za osobe u neprofitnom računovodstvu

      Povodom obvezne predaje financijskih izvještaja za 2018. godine, a za potrebe izvještavanja u sustavu neprofitnog računovodstva, Ministarstvo financija, objavilo je odgovarajuću Uputu (okružnicu) za izradu i predaju financijskih izvještaja neprofitnih organizacija za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. Ona je dostupna na stanicama Ministarstva financija, http://www.mfin.hr/hr/upute-za-sastavljanje-financijskih-izvjestaja-neprofitnih-organizacija-2018-godina.

      O tim financijskim izvještajima opširno će biti pisano u članku Godišnji financijski izvještaji za 2018. u neprofitnom računovodstvu (autorica: Jakir-Bajo, I.) u RRiF-u, br. 2/19.

Povratak na vijesti