Nova stopa zateznih kamata od 1. srpnja 2018.

Datum: 05.07.2018, Četvrtak
Autor: Š.G.

      Objavljena je prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima od 3,82 % prema kojoj se u skladu s čl. 29. st. 2. Zakona o obveznim odnosima stopa izračunavaju zatezne kamate kako slijedi:

  • u odnosima iz trgovačkih ugovora i ugovora između trgovca i osobe javnog prava 8,82 %, a
  • u ostalim odnosima 6,82 %.

      Navedenu prosječnu kamatnu stopu HNB je objavila u Nar. nov. br. 59/18.

      U nastavku je pregled stopa zateznih kamata za drugo polugodište 2018. godine

 

 

*Zakon o obveznim odnosima

**Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

*** Osobe javnog prava su obveznici javne nabave (osim trgovačkih društava)

**** Ostali odnosi su odnosi između trgovaca i osoba javnog prava s jedne strane i građana s druge strane kao i građana međusobno. Ostali odnosi su i odnosi koji nisu ugovorni nego npr. zakonske obveze (zakonske kamate za poreze i doprinose).

Povratak na vijesti