Nove izmjene i dopune MSFI-a

Datum: 31.05.2010, Ponedjeljak
Autor: T.C.

U Narodnim novinama broj 65/10. objavljena je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI-a) i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o objavljivanju Tumačenja odbora za tumačenje Međunarodnog financijskog izvještavanja 15. i 16.

1. U novim izmjenama i dopunama MSFI-a u većem su dijelu izmijenjeni i dopunjeni zahtjevi MSFI-a 2 – Plaćanje temeljeno na dionicama. Obavljene izmjene odnose se uglavnom na djelokrug standarda, a dopune na plaćanja temeljena na dionicama među subjektima unutar grupe. Osim toga, u manjem su dijelu izmijenjeni i zahtjevi MSFI-a 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja, MSFI-a 8 – Poslovni segmenti, MRS-a 1 – Financijski izvještaji, MRS-a 7 – Izvještaj o novčanim tokovima, MRS-a 36 – Umanjenje imovine, MRS-a 38 Nematerijalna imovina i IFRIC-a 9.

2. U izmjenama i dopunama Tumačenja Odbora za tumačenje Međunarodnog financijskog izvještavanja 15 i 16. izmijenjeni su zahtjevi Tumačenja 16 – Zaštita neto ulaganja u inozemstvo u dijelu koji definira zaštitni instrument u zaštiti neto ulaganja u inozemno poslovanje.

Ove dopune primjenjuju se pri sastavljanju godišnjih financijskih izvješća za razdoblja koja počinju od 1. siječnja 2010. Više o tome moći ćete  pročitati u RRiF-u br. 07/10.

Povratak na vijesti