Nove osnovice za obračun plaće u javnom sektoru

Datum: 31.01.2020, Petak
Autor: N.D.

      Za državne službenike i namještenike te službenike u namještenike u javnim službama osnovica za obračuna plaće je za 2020. propisana odgovarajućim kolektivnim ugovorima. Njihov pregled tijekom 2020. godine dan je u tablici.

      O promjenama tih kolektivnih ugovora pisano je u članku Promjena kolektivnih ugovora u državnim i javnim službama (autorica: Dremel, N.) u prilogu časopisa RRiF, Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika, br. 1/20.

Povratak na vijesti