Nove „stare“ osnovice za obračun plaće u javnom sektoru

Datum: 15.06.2020, Ponedjeljak
Autor: N.D.

      Za državne službenike i namještenike te službenike i namještenike u javnim službama osnovica za obračuna plaće je počevši od 1. lipnja 2020. pa sve do 31. prosinca 2020. propisana dodatcima odgovarajućim kolektivnim ugovorima koji su objavljeni u Narodnim novinama br. 66/20.

      Tim dodatcima odustalo se od predviđenog povećanja osnovice (sa 5.809,79 kn na 5.925,99 kn) te se ostalo na osnovici koja je bila propisana za obračun plaće do kraja svibnja 2020. godine. Stoga, osnovica za obračun plaća u javnom sektoru je i nadalje 5.809,79 kn.

      O promjenama tih kolektivnih ugovora piše se u prilogu časopisa RRiF, Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika, br. 7/20. U njemu se daje i pregled materijalnih prava u javnim službama.

Povratak na vijesti