Novi broj PiP-a

Datum: 14.02.2011, Ponedjeljak
Autor: I.T.

Objavljen je broj 2 časopisa Pravo i Porezi za veljaču 2011.

Sadržaj časopisa možete pogledati ovdje.

Uz časopis je izdan i prilog koji sadrži:

  • Uputu o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dohodak i obračunavanje godišnjeg poreza na dohodak za 2010. godinu
  • Pregled stope prireza porezu na dohodak gradova i općina u Republici Hrvatskoj
  • Uputu o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanje poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2010. godinu

 


 

Povratak na vijesti