Novi obrasci o isplaćenoj i neisplaćenoj plaći IP1 I NP1

Datum: 28.09.2015, Ponedjeljak
Autor: A.B.

Pri isplati svake plaće poslodavac radniku treba uručiti obrazac o isplaćenoj plaći IP1 a u slučaju neisplaćene plaće obrazac NP1 koji je ujedno i ovršna isprava.

Niti dva mjeseca od početka primjene novog Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine, objavljene su nove izmjene koje stupaju na snagu od 1. listopada 2015. Izmjenama navedenog Pravilnika, uvedeni su NOVI obrasci vezani za isplaćenu i neisplaćenu plaću te za isplaćenu i neisplaćenu otpremninu.  Novi Pravilnik objavljen je u  Narodnim novinama 102/15.

Više o tome možete pročitati u časopisu RRIF br. 11/15.  Seminari u vezi novih isplatnih lista održat će se u organizaciji RRIF –a,  14. listopada 2015. u Zagrebu, te na seminarima za poduzetnike koji se održavaju od 20. listopada 2015.

Povratak na vijesti