Novi obrasci zadužnice

Datum: 11.02.2011, Petak
Autor: A.V.

Temeljem novog Ovršnog zakona (Nar. nov., br. 139/10.) čije su odredbe koje uređuju institute zadužnice (čl. 125. i 126.) stupile na snagu 1. siječnja 2011., krajem prošle godine, donoseni su pravilnici koji uređuju sadržaj i oblik (obične) zadužnice i bjanko zadužnice.

No, zbog značajnih nedorečenosti i poteškoća u primjeni, ministar nadležan za poslove pravosuđa donio je:

a) novi Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice (Nar. nov., br. 16/11.) kojim se uređuje obična zadužnica, a stupio je na snagu 4. veljače 2011., te
b) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (Nar. nov., br. 16/11.), koji je također stupio na snagu 4. veljače 2011.

Bitno je napomenuti da je uz svaki od ovih Pravilnika tiskan i (novi) obrazac (obične) zadužnice i (novi) obrazac bjanko zadužnice, te da isti čine sastavni dio Pravilnika, a u uporabi su od 4. veljače 2011.

Detaljnije o ovim aktualnostima možete pročitati u časopisu RRiF br. 3/2011.

Povratak na vijesti