Novi obrazac P-PPI – za obrtnike „dohodaše“

Datum: 31.01.2018, Srijeda
Autor: LJ.M.

      U Pravilniku o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17.) objavljen je novi obrazac P-PPI. Taj obrazac je obvezan prilog godišnjoj poreznoj prijavi samostalnih obrtničkih djelatnosti koji predaju prijavu na obrascu DOH za  2017. godinu.

      U PRILOGU časopisa RRiF broj 1/18 – Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2017. godinu dan je obrazac koji u potpunosti ne odgovara sadržaju novog obrasca. Molimo stoga čitatelje  da uzmu o obzir ovaj ispravak i da uz prijavu podnesete obrazac P-PPI, koji, prema primjeru danom u tekstu priloga (za obrt TONI“ – vlasnica Ana Ivić, može imati elemente kako se pokazuje u u nastavku.

Obrazac P-PPI

 

 

1 iznos upisuju samo porezni obveznici koji su istovremeno i obveznici poreza na dodanu vrijednost

2 iznos upisuju samo porezni obveznici koji su istovremeno i obveznici poreza na dodanu vrijednost

Povratak na vijesti