Novi opći porezni zakon

Datum: 30.12.2008, Utorak
Autor: V.B.

Od 1. siječnja je na snazi novi Opći
porezni zakon (objava u Nar. nov., br. 147/08.). Njime se
uređuje odnos poreznih tijela i poreznih obveznika. Iako je
Zakon objavljen kao potpuno novi tekst, u njemu su sadržane
brojne dopune prijašnjeg zakona. Jedna od novosti je
liberalizacija na području čuvanja *porezne tajne*. Do sada
nismo mogli saznati je li netko u sustavu PDV-a, a ubuduće
će to biti dostupno na internetskim stranicama Porezne
uprave. To je bitna novost u cilju sprečavanja "fantomskih"
poduzetnika koji su ili zbog neznanja ili s ciljem prevare
neosnovano zaračunavali PDV.*

*Nadalje, banke se obvezuju dati podatke o prometu kunskih i
deviznih računa (žiro-računa) pravnih i fizičkih osoba koje
obavljaju registriranu djelatnost i slobodna zanimanja
građana, osim podataka o prometu tekućih računa i štednih
uloga.*

*Detaljnije o ovim novostima pročitajte u RRiF br.
1/09.

Povratak na vijesti