Novi zakon o poticanju ulaganja

Datum: 02.11.2012, Petak
Autor: Š.G.

Novi propisi o poticanju ulaganja traže podnošenje zahtjeva do 10. prosinca ove godine za one poduzetnike koji su još uvijek u tijeku realizacije ulagateljskog projekta kako bi se na njih primijenile odredbe novoga Zakona.

Objavljen je novi Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja u Nar. nov. br. 111. od 10. listopada ove godine. Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje vrijediti Zakon o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 138/06., 61/11.).

Poduzetnici koji koriste poticajne mjere, porezne i carinske povlastice za ulaganje, a koje su ostvarili prema "starom" Zakonu o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 73/00.) i Zakona o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 138/06. i 61/11.), zadržavaju pravo korištenja odobrenih poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica, do isteka razdoblja za koje su odobrene.

Poduzetnici koji se još uvijek nalaze u razdoblju realizacije investicijskog projekta na temelju Zakona o poticanju ulaganja (Nar. nov., br. 138/06. i 61/11.), primjenjuju se odredbe o poticajnim mjerama iz novog Zakona, ako nositelj poticajnih mjera podnese pisani zahtjev u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu novoga Zakona tj. do 10. prosinca 2012.

Povratak na vijesti