Novosti u prijavi poreza a promet nekretnina

Datum: 02.12.2011, Petak
Autor: Lj.M.

Novi Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza a promet nekretnina (Nar. nov., br. 137/11., dalje: Pavilnik) stupa na snagu 1. siječnja 2012., a odnosni se prvenstveno na promjenu obrasca prijave nastanka porezne obveze u prometu nekretnina i pojašnjenja novih pozicija obrasca.

Novi Pravilnik donesen je na temelju čl. 17., st. 4. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. broj 69/97., 26/00. – Odluka USRH, 153/02. i 22/11.).

Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj prijave poreza na promet nekretnina ovisno o vrsti nekretnine koju porezni obveznik stječe. Sukladno tome upisuju se podatci o predmetu oporezivanja i to za: poljoprivredno ili građevinsko zemljište, stan, kuću, poslovni prostor, garažu, parkirno mjesto i dr.

U prijavi poreza na promet nekretnina porezni obveznik unosi i podatke za oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina za kupnju prve nekretnine kojom građanin rješava vlastito stambeno pitanje ako zadovoljava propisane uvjete.

Povratak na vijesti