Novosti u trgovini

Datum: 15.06.2009, Ponedjeljak
Autor: Lj.M.

Pravilnik propisuje minimalne
tehničke uvjete koji se odnose na prodajne objekte, opremu i
sredstva u prodajnim objektima, uvjete koji se odnose na
vanjske površine prodajnog objekta i uvjete za prodaju robe
izvan prodavaonica (Nar.nov., br. 66/09.).*

*Stupio je na snagu 16. 6. 2009., a odnosi se na pravne i
fizičke osobe, koje kao registrirani trgovci obavljaju
trgovinu, kao i na pojedince, pravne i fizičke osobe iz čl.
5. Zakona o trgovini. Odredbe Pravilnika odnose se i na
pravne i fizičke osobe koje upravljaju i održavaju tržnice
na malo i tržnice na veliko, kao i na organizatore sajmova.
Stupanjem na snagu Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o
minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u
kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i
uvjetima za prodaju robe (Nar. nov., br. 37/98., 73/02.,
153/02. i 12/06).*

*Opširnije o tome biti će pisano u časopisu RRiF br. 7/09. u
rubrici TRŽIŠTE I PROPISI .

Povratak na vijesti