Obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada

Datum: 22.10.2020, Četvrtak
Klasa: 115-01/20-01/89
Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Prema odredbi čl 4 st 1 Zakona o zaštiti na radu Nar nov br 71 14 118 14 94 18 i 96 18 odredbe istog primjenjuju se u svim djelatnostima u kojima radnici obavljaju poslove za poslodavca te je prema odredbi čl 19 st 1 toč Zakona o zaštiti na radu poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada i svim radnim postupcima Navedene odredbe odnose se na sva mjesta rada uključujući i izdvojena mjesta rada neovisno o tome radi li se na izdvojenom mjestu rada o povremenom pretežitom ili stalnom obavljanju poslova Izdvojeno mjesto rada je mjesto rada u kojemu radnik ugovoreni posao obavlja kod kuće ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca čl 3 st 1 toč 5 Zakona o zaštiti na radu Temeljem odredbi Zakona o zaštiti na radu i Pravilnika o izradi procjene rizika Nar nov br 112 14 i 129 19 postoji obaveza dokumentiranja procjene rizika kao završnog koraka u postupku procjenjivanja rizika Međutim odredbom čl 1 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene rizika Nar nov br 129 19 propisano je da poslodavac nema obvezu dokumentiranja procjene rizika za poslove koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada ako su to administrativni uredski i slični poslovi za koje je u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene rizika prethodnoprocijenjen i dokumentiran mali rizik i koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca Administrativni uredski i slični poslovi su pojmovi koji se koriste u Prilogu II Pravilnika o izradi procjene rizika primjer poslova s malim rizicima Iz navedene dopunjene odredbe Pravilnika o izradi procjene rizika proizlazi da poslodavac nema obvezu dokumentiranja procjene rizika na izdvojenom mjestu rada pod uvjetom 1 da se radi o obavljanju administrativnih uredskih i sličnih poslova koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca 2 da je za iste poslove koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca procijenjen i dokumentiran mali rizik u skladu s odredbama Pravilnika Povremeno obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada podrazumijeva ono vremensko razdoblje provedeno na radu tjedno ili mjesečno koje je manje od 50 od ukupnog radnog vremena koje je radnik ugovorio s poslodavcem te takav rad karakterizira dobrovoljnost i pristanak obiju strana Kada se radi o pretežitom odnosno stalnom obavljanju administrativnih uredskih i sličnih poslova na izdvojenom mjestu rada poslodavac je za navedene poslove obavezan izraditi procjenu rizika koja treba biti dokumentirana te smo mišljenja da će poslodavac kao i u slučaju povremenog obavljanja ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja