Obavljanje poslova za neprofitnu pravnu osobu i trgovačko društvo sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom

Datum: 29.05.2013, Srijeda
Klasa: 410-01/13-01/1292
Davatelj: Porezna uprava

    Na upit poreznog obveznika navedenog u dostavnom spisku, koji se odnosi na mogućnost obavljanja poslova za udrugu kao neprofitnu pravnu osobu, te za trgovačko društvo "kćer" te udruge, sve sukladno Zakonu o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Nar. nov., br. 133/12. – dalje: Zakon). Naime, gosp. J. J. je djelatnik udruge za koju obavlja blagajničke poslove, a uvođenjem fiskalnih blagajni od njega se traži da zasnuje radni odnos u trgovačkom društvu, gdje bi također i dalje obavljao dio poslova za Udruga kao neprofitnu pravnu osobu.

    Na postavljeni upit, u dijelu nadležnosti Ministarstva financija, Porezne uprave, odgovaramo kako slijedi.

    Oznakama operatera na naplatnom uređaju, novi je dodatni element računa koji se zahtijeva prema čl. 10. Zakona. Oznakom operatera na naplatnom uređaju smatra se oznaka osobe koja je isporučila dobro ili obavila uslugu, odnosno stvarno naplatila račun. Oznaku operatera na naplatnom uređaju koja se ispisuje na računu, obveznik fiskalizacije dužan je povezati s osobnim identifikacijskim brojem osobe te se upravo OIB te osobe dostavlja Ministarstvu financija, Poreznoj upravi kao dodatni element računa, kod fiskalizacije izdavanja računa. Dakle, na samome računu nije potrebno ispisivati osobne podatke osobe koja izdaje račune već se može staviti interna oznaka osobe, a u internom aktu popisati vezu između internih oznaka i OIB-a osoba koje izdaju računa. Međutim, kad se ovaj podatak dostavlja kao element računa, radi ovjere računa, internu oznaku potrebno je povezati s OIB-om osobe. Prikupljanjem podataka o osobama koje izdaju račune kod obveznika fiskalizacije, osigurava se dodatna mogućnost poreznog nadzora glede osoba zaposlenih kod obveznika fiskalizacije, posebice uspoređujući navedene podatke s podatcima koji se još prikupljaju u postupku fiskalizacije kao što su: radni dani i radno vrijeme.

    U slučaju kada se iz opravdanih razloga ne može dostaviti OIB operatera, zakonodavac je predvidio da se kao OIB operatera dostavlja podatak o OIB-u obveznika fiskalizacije. Na navedeni način će se postupati kada račune izdaje primjerice osoba koja nije zaposlenik obveznika fiskalizacije. Analizom prikupljenih podataka Porezna uprava procjenjivat će realnost tako dostavljenih podataka.

    Slijedom navedenog, Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom ne regulira obveze iz radnog odnosa, već propisuje obvezu evidentiranja osobe koja izdaje račun na samom računu, kao dodatna mogućnost poreznog nadzora glede osoba zaposlenih kod obveznika fiskalizacije, ali propisuje i mogućnost da se iznimno kao oznaka osobe koja izdaje račun navede sam obveznik fiskalizacije, ukoliko račun izdaje primjerice osoba koja nije zaposlenik tog obveznika fiskalizacije, kod samo-naplatnih blagajni ili kod obrtnika koji samostalno rade.

    O zakonskim mogućnostima istovremenog obavljanja poslova za udrugu kao neprofitnu pravnu osobu i njenu "kćer" trgovačko društvo, nadležno Ministarstvo rada i mirovinskog sustava.

Povratak na mišljenja