Objavljen je nacrt računskog plana za trgovačka društva

Datum: 09.10.2015, Petak
Autor: Š.G.

Na stranicama Ministarstva financija i Odbora za standarde financijskog izvješćivanja:  http://www.mfin.hr i http://www.osfi.hr objavljen je tzv. Inicijalna verzija računskog plana.

Kao što je poznato u skladu s čl. 11. novoga Zakona o računovodstvu, jedinstveni okvirni računski plan donosi i mijenja Odbor za standarde financijskog izvještavanja svojom odlukom te ga objavljuje u »Narodnim novinama«.

Objavljeni nacrt računskog plana je sastavljen dobrim dijelom na dosadašnjoj praksi koja se u Hrvatskoj primjenjuje već desetljećima uz nužne kompromise između različitih pristupa takvoj praksi.

Objavljeni računski plan predstavlja odgovoran dogovor računovodstvene struke kako bi se održao dosadašnji pristup računovodstvene prakse stoga bi takav pristup uz sitne korekcije mogao biti prihvatljivo rješenje za sve gospodarske subjekte.

Objavljeni računski plan je dan na javnu raspravu kako bi se stručna javnost mogla upoznati s namjerama i načinima razrade bilježenja poslovnih promjena te uključiti svoje prijedloge za eventualne promjene takvog nacrta odnosno Inicijalne verzije računskog plana.

Povratak na vijesti