Objavljene su nove potpore za očuvanjem radnih mjesta za srpanj i kolovoz

Datum: 13.07.2020, Ponedjeljak
Autor: A.B.

Nove potpore za očuvanjem radnih mjesta u kriznim djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) za srpanj i kolovoz mogu se odobriti poslodavcima iz slijedećih sektora:

  • Prijevoz i skladištenje – prvenstveno prijevoz putnika i to kopnom
  • Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića
  • Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti –putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima
  • Umjetnost, zabava i rekreacija samo kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti, zabavne i rekreacijske djelatnosti i proizvodnja i prikazivanje filmova i video filmova, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa te distribucija istih
  • Organizatori kulturnih, poslovnih i sportskih događanja, organizatori sajmova i vjenčanja, te prateće djelatnosti poput tvrtki za najam opreme, audio i video snimanje, prodaju ulaznica, najam dvorana te ostale tvrtke koje većinu svojih prihoda ostvaruju od događanja i javnih okupljanja.

Potpora će se dodjeljivati u svoti od 4.000,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno razmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu. Jednako tako, i svota od 250 kuna doprinosa za mirovinsko osiguranje temeljem individualne kapitalizirane štednje, odnosno svota obveze dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja s povećanim trajanjem.                                                                                                                                                  Kako bi ostvarili navedene potpore poslodavci trebaju dokazati da su u lipnju 2020. godine imali pad prometa/prihoda za najmanje 60% u odnosu na lipanj 2019. i to temeljem predaje PDV obrasca za lipanj 2020. godine i lipanj 2019. godine Poreznoj upravi za dobivanje potpore za srpanj, te pad od 60% u srpnju za dobivanje potpore za kolovoz.

Povratak na vijesti