Obračun i plaćanje posebnog poreza na osobne automobile u leasingu i raskid ugovora

Datum: 07.02.2014, Petak
Klasa: 410-01/13-01/4285
Davatelj: Carinska uprava

Podnositelj upita iz dostavnog popisa obratio se u vezi postupanja sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila Nar nov br 15 13 i 108 13 i definiranju poreznog tretmana sukladno Zakonu o porezu na dodanu vrijednost Nar nov br 73 13 99 13 Rješenje USRH 148 13 i 153 13 Rješenje USRH Obzirom na navedeno postavljeno je pitanje kada za primatelja leasinga nastaje i u kojem iznosu obveza plaćanja posebnog poreza prema leasing društvu budući da primatelj leasinga u slučaju isteka i raskida ugovora o leasingu nema mogućnost daljnjeg prevaljivanja porezne obveze na novog korisnika prije nego stekne formalno pravno vlasništvo nad predmetom leasinga koje tijekom cijelog razdoblja trajanja ugovora ima leasing društvo Posebni porez na motorna vozila pripada skupini neizravnih poreza trošarina što znači da ih obveznik obračuna i uplate u ime i za račun korisnika obračunava i uplaćuje u državni proračun i ne snosi ih kao krajnji korisnik već ih na određeni način prevaljuje i naplaćuje od krajnjeg korisnika U dopisu se nadalje navodi da sukladno presudi Europskog suda pravde od 1 lipnja 2006 predmet broj C 98 05 primatelj leasinga koji ne stječe formalno pravno vlasništvo nad motornim vozilom već isto koristi tijekom trajanja leasing ugovora poseban porez na motorna vozila plaća leasing društvu tijekom razdoblja trajanja ugovora putem leasing rate i to u iznosu utvrđenom sukladno amortizacijskim tablicama pada vrijednosti kao razlika ukupnog iznosa poreza umanjenog za iznos poreza koji sukladno padu vrijednosti ostaje po isteku dogovorenog razdoblja leasinga U vezi s navedenim postavljaju se pitanja 1 Kada za primatelja leasinga nastaje i u kojem iznosu obveza plaćanja posebnog poreza prema leasing društvu 2 Da li se za izračun porezne obveze primatelja iznos utvrđuje sukladno amortizacijskim tablicama pada vrijednosti sukladno Pravilniku iznos obveze nije ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja