Obračun PDV-a na isporuku i ugradnju solarnih panela

Datum: 03.05.2023, Srijeda
Klasa: 410-19/23-02/108
Davatelj: Porezna uprava

Porezni obveznik iz dostavnog popisa postavio je upit o poreznom tretmanu ugradnje solarnih panela na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. U upitu je navedeno da će se najprije izraditi projektna dokumentacija, te isporuka neće biti prema načelu „ključ u ruke“. Također navedeno je da je kod ugradnje solarnih panela na postojeću građevinu uređaj za pročišćavanje otpadnih voda riječ o jednostavnoj građevini po čemu nije potrebna građevinska dozvola te solarni paneli predstavljaju postrojenje i opremu. S tim u vezi postavljeno je pitanje kojom stopom PDV-a se oporezuje projektiranje, isporuka i ugradnja solarnih ploča na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, te primjenjuje li se stopa PDV-a od 0% na sve vrste isporuke i izgradnje solarnih panela ili se na određene radnje kao što je primjerice prijevoz solarnih panela primjenjuje stopa PDV-a od 25%.

Na postavljeni upit odgovaramo u nastavku.

Prema odredbama članka 38. stavka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20, 39/22, 113/22 i 33/23) od 1. listopada 2022. godine PDV se obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore za stanovanje te javne i druge zgrade koje se koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.

S tim u vezi člankom 47. stavkom 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19, 1/20, 1/21, 73/21, 41/22, 133/22 i 43/23, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) detaljnije je propisano da se PDV obračunava i plaća po stopi od 0% na isporuku i ugradnju solarnih ploča na privatne stambene objekte, prostore koji se većim dijelom (više od 50%) koriste za stanovanje te javne i druge zgrade koje se većim dijelom (više od 50%) koriste za aktivnosti od javnog interesa te isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih objekata, prostora i zgrada.

Pod pojmom isporuka i ugradnja solarnih ploča podrazumijeva se realizacija projekata izvedbe jednostavnih građevina u smislu zakona koji se regulira gradnja, a kojim je obuhvaćen i projektni i izvedbeni dio od strane jednog ili više izvođača. Pri tome se stopom PDV-a od 0% oporezuje potrebna oprema i radovi (uključujući grupu opreme fotonaponski paneli, inverter, baterija (opcionalno), građevinska konstrukcija i kabelski razvod, solarni kolektori, spremnik tople vode, cirkulacijska pumpa i grupu radovi i usluge i to izvođenje radova na montaži, projektiranje i ishođenje dozvola i priključenje na elektroenergetsku distribucijsku mrežu).

Nadalje, prema članku 47. stavku 4. Pravilnika o PDV-u aktivnostima od javnog interesa osobito se smatraju aktivnosti tijela državne uprave, tijela područne (regionalne) samouprave, tijela lokalne samouprave, aktivnosti Hrvatske narodne banke i neprofitnih pravnih osoba.

Napominje se da je člankom 47. stavkom 4. Pravilnika o PDV-u propisano što se osobito smatra aktivnostima od javnog interesa, međutim isti ne propisuje konačan popis aktivnosti od javnog interesa.

Slijedom navedenog, na isporuku i ugradnju solarnih ploča na zgrade (građevine) koja se koristi za obavljanje aktivnosti od javnog interesa, u konkretnom slučaju, djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje te na isporuku i ugradnju solarnih ploča u blizini takvih zgrada, PDV se obračunava i plaća po stopi od 0%.

Prijevoz solarnih panela oporezuje se PDV-om po stopi od 25%, obzirom da se usluge prijevoza ne smatraju isporukama koje su u smislu članka 47. stavka 3. Pravilnika o PDV-u oporezive PDV-om po stopi od 0%.

Povratak na mišljenja