Obračun PDV-a na usluge izrade internetskih stranica i održavanja stranica inozemnom poduzetniku

Datum: 23.09.2010, Četvrtak
Klasa: 410-19/10-01/30
Davatelj: Porezna uprava

Navedenim dopisom proslijedili ste nam upit društva I marketing d.o.o. čija je djelatnost izrada i optimizacija internetskih stranica. U upitu su postavljena pitanja da li se na usluge izrade internetskih stranica, održavanja postojećih stranica i optimizacije internetskih stranica primjenjuju odredbe članka 5. stavak 6. točka 13. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09., dalje: Zakon) te da li se na navedene usluge plaća porez na dodanu vrijednost ako se obavijaju kupcu sa sjedištem u inozemstvu.

Kako bi se odredilo oporezuje li se usluga koja je povezana s inozemstvom prema hrvatskom Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, potrebno je prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09., dalje: Zakon), odrediti mjesto oporezivanja takve usluge.

Prema odredbama članka 5. stavak 3. Zakona mjestom obavljanja usluga razumijeva se sjedište poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice. Ako takvo mjesto ne postoji, tada se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto gdje poduzetnik koji obavlja uslugu ima svoje stalno boravište ili prebivalište. Od ovog općeg načela propisani su izuzeci u članku 5. stavak 4. do 6. Zakona, kojima se. između ostalog, određuje da se usluge iz stavka 6. istoga članka oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge, kada se te usluge obavljaju s inozemnim poduzetnicima.

Odredbama članka 5. stavak 6. točka 13. Zakona propisano je da se elektronički obavljene usluge oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge.

Prema odredbama članka 33. stavak 8. točka 13, Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09, dalje: Pravilnik), elektronički obavljenim usluga smatra se:

a) isporuka web sjedišta, udomljavanje web sjedišta, daljinsko održavanje programa i opreme,
b) isporuka računalnih programa i njihovo ažuriranje,
c) isporuka slika, tekstova i informacija te osiguravanje pristupa bazama podataka,
d) isporuka glazbe, filmova i igara, uključujući igre na sreću i kockarske igre.
e) isporuka raznih emisija i priredbi (političkih, kulturnih, umjetničkih, sportskih, znanstvenih i zabavnih),
f) obavijanje usluga učenja na daljinu.

Ako poduzetnik koji obavlja usluge i primatelj usluga komuniciraju putem elektroničke pošte, ne smatra se da je obavljena usluga ujedno i elektronički obavljena usluga.

U skladu s navedenim, mišljenja smo da se usluge izrade internetskih stranica, održavanja postojećih stranica i optimizacije internetskih stranica prema odredbama članka 5. stavak 6. točka 13. Zakona i članka 33. stavak 8. točka 13. Pravilnika smatraju elektronički obavljenim uslugama koje se oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge. Stoga ako tuzemni poduzetnik inozemnom poduzetniku obavlja naprijed navedene usluge te usluge ne podliježu oporezivanju prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja