Obračun PDV-a na usluge izrade internetskih stranica inozemnim poduzetnicima

Datum: 14.03.2011, Ponedjeljak
Klasa: 410-19/11-01/43
Davatelj: Porezna uprava

Gospodin R. G. iz tvrtke A. d.o.o. postavio je pitanje treba li porezni obveznik sa sjedištem u Republici Hrvatskoj obračunati porez na dodanu vrijednost na usluge izrade internetskih stranica i pripadajućih programskih rješenja koje obavlja inozemnim poreznim obveznicima.

Kako bi se odredilo oporezuje li se usluga koja je povezana s inozemstvom prema hrvatskom Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, potrebno je prema odredbama članka 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 47/95. – 94/09., dalje: Zakon), odrediti mjesto oporezivanja takve usluge.

Prema odredbama članka 5. stavka 3. Zakona mjestom obavljanja usluga razumijeva se sjedište poduzeća koje obavlja usluge ili mjesto gdje se usluge stalno obavljaju. Ako uslugu obavi poslovna jedinica, onda se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto sjedišta poslovne jedinice. Ako takvo mjesto ne postoji, tada se mjestom obavljanja usluge smatra mjesto gdje poduzetnik koji obavlja uslugu ima svoje stalno boravište ili prebivalište. Od ovog općeg načela propisani su izuzeci u članku 5. stavku 4. do 6. Zakona, kojima se, između ostalog, određuje da se usluge iz članka 5. stavka 6. Zakona oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge, kada se te usluge obavljaju s inozemnim poduzetnicima.

Odredbama članka 5. stavka 6. točke 13. Zakona propisano je da se elektronički obavljene usluge oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge. Elektronički obavljene usluge su usluge obavljene preko Interneta ili neke elektroničke mreže, čije je obavljanje zbog njihove prirode uglavnom automatsko i zahtijeva minimalno sudjelovanje čovjeka, te ne bi bilo moguće bez informacijske tehnologije.

Prema odredbama Članka 33. stavka 8. točke 13. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09.), elektronički obavljenim uslugama smatra se:

a) isporuka web sjedišta, udomljavanje web sjedišta, daljinsko održavanje programa i opreme,
b) isporuka računalnih programa i njihovo ažuriranje,
c) isporuka slika, tekstova i informacija te osiguravanje pristupa bazama podataka,
d) isporuka glazbe, filmova i igara, uključujući igre na sreću i kockarske igre,
e) isporuka raznih emisija i priredbi (političkih, kulturnih, umjetničkih, sportskih, znanstvenih i zabavnih),
f) obavljanje usluga učenja na daljinu.

Ako poduzetnik koji obavlja usluge i primatelj usluga komuniciraju putem elektroničke pošte, ne smatra se da je obavljena usluga ujedno i elektronički obavljena usluga.

U skladu s navedenim, mišljenja smo da se usluge izrade internetskih stranica i pripadajućih programskih rješenja, prema odredbama članka 5. stavka 6. točke 13. Zakona i članka 33. stavka 8. točke 13. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost smatraju elektronički obavljenim uslugama koje se oporezuju prema sjedištu poduzeća primatelja usluge. Stoga ako tuzemni porezni obveznik inozemnom poduzetniku obavlja usluge izrade internetskih stranica i pripadajućih programskih rješenja, tada te usluge ne podliježu oporezivanju prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Povratak na mišljenja