Obračun prireza Grada Petrinje

Datum: 17.02.2021, Srijeda
Autor: A.B.

Pri isplati plaća u veljači radnicima s prebivalištem na području Grada Petrinje poslodavci i isplatitelji trebaju obračunati prirez porezu na dohodak.

Budući da je Odluka o dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje (Narodne novine br. 9/21) objavljena u Narodnim novinama u veljači 2021., odredbe vezane za prirez poreza na dohodak stupaju na snagu 1. ožujka 2021. (prvoga dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem su objavljene) odnosno nije ih moguće primjenjivati od 1. siječnja 2021. godine kako je navedeno u Odluci (...za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2021. godine obustavlja se u cijelosti utvrđivanje i naplata svih gradskih poreza...). U ostalom dijelu Odluka se primjenjuju od 1. siječnja 2021.

Dakle, prirez porezu na dohodak neće se obračunavati pri isplati plaća i ostalih primitaka na isplate koje će se obavljati od 1. ožujka 2021., jednostavnije rečeno pri isplati plaće za veljaču isplaćenoj u ožujku.

Povratak na vijesti