Obračun trošarine za prirodni plin za pogon vozila

Datum: 11.02.2014, Utorak
Klasa: 410-19/13-03/204
Davatelj: Carinska uprava

Upit u kojem tražite pojašnjenje oko obračuna trošarine za prirodni plin za pogon kojeg vam isporučuje Gradska plinara Opskrba d o o a za vašu punionicu prirodnog plina za punjenje autobusa javnog gradskog prijevoza za namjenu pogona Obveznik plaćanja trošarine za prirodni plin za pogon je sukladno čl 96 st 1 t 1 Zakona o trošarinama Nar nov br 22 13 32 13 i 81 13 opskrbljivač plinom kada prirodni plin isporuči krajnjem kupcu Nadalje čl 101 st 1 t 8 Zakona propisuje da se trošarina ne plaća na prirodni plin koji ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja