Obračunavanje PDV-a na trošarinsku robu u trenutku uvoznog carinjenja

Datum: 13.01.2010, Srijeda
Klasa: 410-01/09-01/13
Davatelj: Carinska uprava

Temeljem vašeg upita od 11 rujna 2009 godine klasa 470 06 09 03 33 ur br 513 02 41 96 36 09 8 u svezi načina obračuna i naplate poreza na dodanu vrijednost na iznos posebnog poreza koji nije plaćen u trenutku uvoznoga carinjenja u nastavku dajemo slijedeći odgovor Člankom 9 stavkom 1 Zakona o PDV u koji je bio na snazi do 1 siječnja 2010 godine propisano je da poreznu osnovicu pri uvozu čini carinska osnovica utvrđena prema carinskim propisima uvećana za carinu druge pristojbe i posebne poreze koji se plaćaju u postupku uvoznoga carinjenja Međutim temeljem ranije važećeg Zakona o posebnom porezu na naftne derivate bila je predviđena mogućnost neobračunavanja posebnog poreza u trenutku uvoznoga carinjenja u slučaju kada uvoznik uvezene naftne derivate smješta u svoje veleprodajno skladište Sukladno tome se i obračunavala naknada za financiranje i održavanje javnih cesta propisana člankom 64 stavkom 1 Zakona o javnim cestama Nadalje od 1 siječnja 2010 godine na snagu su stupile nove odredbe Zakona o PDV u Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost Nar nov br 87 09 i novi Zakon o trošarinama Nar nov br 83 09 Pri tome člankom 13 novog Zakona o trošarinama propisano je ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja