Prilog obrtnici

Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2012.
Obrt - 1.2013, str. 2
I. Obračun amortizacije za 2012. kod obrtnika i slobodnih zanimanja
Obrt - 1.2013, str. 3
Pripremne radnje za utvrđivanje dohotka od obavljanja samostalne djelatnosti za 2012.
Obrt - 1.2013, str. 18
Sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak na Obrascima DOH-Z i DOH za 2012.
Obrt - 1.2013, str. 43