Obveza plaćanja posebnog poreza na bezalkoholna pića nakon stavljanja izvan snage Pravilnika o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića…

Datum: 18.04.2008, Petak
Klasa: 410-19/08-06/09
Davatelj: Carinska uprava

Na vaš dopis u kojem tražite naše mišljenje jeste li i nakon stupanja na snagu Pravilnika o prestanku važenja Pravilnika o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda vodu Nar nov br 133 07 i dalje porezni obveznik za bezalkoholna pića koja su bila obuhvaćena Pravilnikom o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda vodu a koja imate u svom proizvodnom asortimanu u nastavku odgovaramo Prema Zakonu o posebnom porezu na bezalkoholna pića Nar nov br 51 94 139 97 i 107 01 stavljanjem van snage Pravilnika o temeljnim zahtjevima za osvježavajuća bezalkoholna pića i soda vodu nije prestala obveza plaćanja posebnog poreza na bezalkoholna pića Naime i nadalje je u članku 3 stavak 1 Zakona o ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja