Obveza poreza na promet nekretnina ili poreza na dodanu vrijednost obrtnika koji kao građanin prodaje građevinsko zemljište

Datum: 29.09.2015, Utorak
Klasa: 410-19/15-01/29
Davatelj: Porezna uprava

      Zaprimili smo upit odvjetnice iz dostavnog spiska za poreznog obveznika obrtnika o obvezi plaćanja poreza na promet nekretnina ili poreza na dodanu vrijednost na građevinsko zemljište koje prodaje kao građanin.
 
      Predmet oporezivanja porezom na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) je sukladno čl. 4. st. 1. t. 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13. i 143/14., u daljnjem tekstu: Zakon) isporuka dobara u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav.
      Slijedom navedenog, isporuka građevinskog zemljišta koje nije dio imovine obrta koju obavi porezni obveznik - obrtnik upisan u registar obveznika PDV-a nije predmet oporezivanja PDV-om.
      Nadalje, prema odredbi čl. 5. Zakona o porezu na promet nekretnina (Nar. nov., br. 69/97., 26/00., 153/02., 22/11. i 143/14.) prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, ne smatra se stjecanje nekretnina na koje se plaća PDV. Isto znači kada se na promet nekretnina ne plaća PDV da se plaća porez na promet nekretnina.
      Zaključno, kako u konkretnom slučaju predmetna isporuka ne podliježe oporezivanju PDV-om, predmetno stjecanje nekretnine podliježe oporezivanju porezom na promet nekretnina.

Povratak na mišljenja