Obveza vođenja Knjige odluka društva

Datum: 02.11.2010, Utorak
Autor: Š.G.

U skladu s čl. 446. Zakona o trgovačkim društva (Nar. nov., br. 111/93. – 137/09.) društvo s ograničenom odgovornošću obvezno je odluke koje donosi Skupština društva, kao i odluke donesene pisanim putem, obvezno bez odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka.

Član društva tijekom radnog vremena društva ima pravo uvida u knjigu odluka.

Na zahtjev člana društva uprava društva mora bez odgađanja preporučeno dostaviti izvod iz svih odluka koje su unesene u knjigu odluka, a koje potpisuje uprava uz priopćenje dana i mjesta donošenja odluke kao i o podatcima o upisu u knjigu odluka.

Oblik i sadržaj knjige odluka nije propisan pa se to može ustrojiti u elektroničkom, ili nekom drugom obliku uz obvezu omogućavanja uvida članovima društva. To je još jedna knjiga (uz knjigu poslovnih udjela) koju mora ustrojiti uprava d.o.o.-a.

Propisana je i kazna za one koji ne vode navedenu knjigu odluka u čl. 632. ZTD-a do 3.000,00 kn kojom Registarski sud može zaprijetiti članovima uprave društva ako ne postupaju u skladu s obvezama iz čl. 446. ZTD-a.

Povratak na vijesti