Obveznici konsolidacije za 2007.

Datum: 10.04.2008, Četvrtak
Autor: Š.G.

U nedostatku jasnije zakonske
odredbe kao i zbog nespretne i nekonzistentne podjele računovodstvenog
sustava na dva dijela ostaje dvojbeno pitanje obveznika sastavljanja
konsolidiranih financijskih izvješća za neka trgovačka društva.

Naime, pri razvrstavanju trgovačkih društava, tj. obveznika primjene
Zakona o računovodstvu na velike, srednje i male, utvrđeno je da se
velikim trgovačkim društvima smatraju i društva koja su obveznici
konsolidacije bez obzira na svotu njihove bilance, visinu prihoda ili
broj zaposlenika. Već sama činjenica da su obveznici konsolidacije
dovoljan je razlog za njihovo razvrstavanje među velika društva, a time
postaju i obveznici primjene MSFI-a iako su (možda) kao malo društvo (po
bilančnim pokazateljima) imali namjeru primjenjivati "stare"
(nerevidirane) MRS-ove.

Ako takvo društvo ima vrijednosne papire koji kotiraju na burzi, tada je
i prema revidiranom MRS-u 27 obvezno sastavljati konsolidirana
financijska izvješća. Međutim, ako takvo društvo nema vrijednosne papire
koji kotiraju na burzi, tada nije obveznik sastavljanja konsolidiranih
financijskih izvješća.

*Na kraju bi se moglo bi se zaključiti da konsolidirana financijska
izvješća sastavlja samo matica čiji vrijednosni papri kotiraju na burzi
(t. 10b. MSFI 27.)*

Povratak na vijesti