Obvezno osiguranje nezaposlenih članova uprave društava i izvršnih direktora d.d.-a

Datum: 29.09.2009, Utorak
Autor: A.B.


U praksi se može dogoditi da Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje zatraži od Sudskog registra podatke o članovima uprave društva ili o izvršnim direktorima d.d. određenog društva radi utvrđivanja statusa osiguranika.

Zbog navedenoga umirovljeni ili nezaposleni članovi uprave društava i izvršni direktori d.d. trebaju biti na oprezu iz razloga jer su samostalno obveznici osiguranja prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, Zakonu o zdravstvenom osiguranju i Zakonu o zaštiti zdravlja na radu. To znači da se članovi uprave društava i izvršni direktori d.d. a koji su izvan sustava osiguranja, trebaju se obvezno osigurati kao samostalni osiguranici te plaćati propisane doprinose na osnovicu u svoti od 7.460,00 kn. Koja su to davanja, koje obveze za doprinose trebaju podmirivati samostalno, odnosno tu obvezu za njih ne može podmiriti društvo o tome pročitajte u časopisu RRIF br. 10/09. na str. 161. u članku "Obvezni doprinosi i primitci članova uprave i izvršnih direktora".

Povratak na vijesti