Obvezno zapošljavanje osoba s invalidnošću

Datum: 18.04.2014, Petak
Autor: A.M.

Od 1. siječnja 2014.  svi poslodavci  koji zapošljavaju najmanje 20 zaposlenih obveznici su zapošljavanja osoba s invalidnošću, ali s time da je određen rok za ispunjenje uvjeta do 1. siječnja 2015., odnosno poslodavcima je određen rok od godine dana za prilagodbu novom Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom. U tijeku 2014. poslodavci će i dalje plaćati poseban doprinos za zapošljavanje osoba s invaliditetom, po istim pravilima kao i prijašnjih godina. Kada zaposle propisani broj osoba s invalidnošću poslodavci prestaju s obračunom posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invalidnošću (0,1% ili 0,2%), ali nastavljaju plaćati doprinos za zapošljavanje (1,7%).
S obzirom na:
* ukupan broj zaposlenih osoba i
* djelatnosti u koju je razvrstan prema NKD-u
poslodavac, obveznik zapošljavanja osoba s invalidnošću treba izračunati broj osoba s invalidnošću koje treba zaposliti, a  postoci  tj. kvote su objavljene u Pravilniku o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (Nar. nov. br. 44/14).
Osim zapošljavanja invalida poslodavac može ispuniti i zamjensku kvotu na način da sklopi ugovor o poslovnoj suradnji s osobom s invaliditetom koja se samozapošljava, ugovor o obavljanju prakse, stipendiranje redovitog studenta itd.
U slučaju da poslodavci do 1. siječnja 2015. ne zaposle dovoljan broj osoba s invalidnošću, biti će obvezni plaćati novčanu naknadu.
Više o navedenome pročitajte u RRIF br. 5/14.

Povratak na vijesti