Obvezujuća mišljenja o razvrstavanju robe u Carinsku tarifu

Datum: 28.12.2010, Utorak
Klasa: 011-02/10-02/21_
Davatelj: Carinska uprava

Izvještavamo Vas da niže navedena obvezujuća mišljenja o razvrstavanju robe u carinsku tarifu prestaju važiti sukladno članku 12 stavak 6 točka a podtočka 1 i članku 12 stavak 7 Carinskog zakona Nar nov br 78 99 s izmjenama pošto više nisu u skladu s Uredbom o carinskoj tarifi za 2011 godinu Nar nov br 138 10 Predmetna obvezujuća mišljenja prestaju važiti danom stupanja na snagu Uredbe znači da je zadnji dan njihova važenja 31 prosinca 2010 godine KlasaBrojTarifna oznakakl UP M13 06 04 11 381050026810 91 ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja