Očuvanje radnih mjesta u sportu

Datum: 18.04.2020, Subota
Autor: N.D.

Obnovljena prethodna objava od 17.4.2020.

Zakonom o dopunama Zakona o sportu (Nar. nov., br. 47/20.) stvorena je pretpostavka za donošenje Odluke o potpori za očuvanje radnih mjesta u sustavu sporta koji je pogođen COVID-om-19. Potpora je najavljena i način njene realizacija načelno je pojašnjen na stranicama Središnjeg državnog ureda za šport (https://sdus.gov.hr/)

Tko može tražiti potporu?

Potporu će moći tražiti športska udruga – športsko dioničko društvo/klub, koji je član nacionalnog športskog saveza te športski savezi i županijske športske zajednice.

Za koga se će se moći tražiti potpora?

Potpora će se moći tražiti za športske radnike, odnosno trenere, voditelje, instruktore, fizioterapeute i ostalo administrativno i tehničko osoblje. Radnici koji imaju ugovor o radu, a za koje će se moći tražiti potpora detaljnije bi trebali biti definirani pozivom za dobivanje potpore. Prema Zakonu o dopunama Zakona o sportu potpora će se moći dobiti: 1) ako su radnici za koje se potpora traži zaposleni na neodređeno ili određeno radno vrijeme, 2) ako im sredstva za istu namjenu nisu osigurana iz drugih javnih izvora, 3) ako ispunjavaju uvjete za radno mjesto sukladno ovom Zakonu i propisima o radu.

Što će se nadoknaditi?

Nadoknadit će se plaće za prethodno navedene osobe za razdoblje ožujak, travanj, svibanj 2020. godine. Naknada plaće radnika za ožujak 2020. godine će biti 3.250,00 kn, dok će za travanja i svibanj 2020. godine ona biti 4.000,00 kn.

Kako će se ostvariti?

Za dobivanje potpora morat će se prijaviti putem aplikacije koja će biti objavljena na stranicama Središnjeg državnog ureda za šport. Prema najavama to bi trebalo biti omogućeno sljedeći tjedan.

Povratak na vijesti