Od 1. rujna 2017. novi sadržaj i način vođenja evidencije o radnicima

Datum: 03.08.2017, Četvrtak
Autor: T.B.

      Novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima (Nar. nov. br. 73/17.) stupa na snagu dana 1. rujna 2017.

      Navedenim pravilnikom promijenjen je obvezni sadržaj evidencija o radnicima, promijenjena je obveza  evidentiranja korištenje dnevnog i tjednog odmora za određene kategorije radnika ovisno o rasporedu radnog vremena, te je uvedena obveza inozemnih poslodavaca za vođenje evidencije o upućenim radnicima, na rad u drugu državu, a nastale su i izmjene kod evidencije za izdvojeno mjesto rada.

      O ostalim promjenama u sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, detaljnije će biti objašnjeno u časopisu RRiF  br. 9/17. i Pravo i porezi  br. 9/17., ali i na našem seminaru koji će se održati 29. kolovoza 2017. (Zagreb).

Povratak na vijesti