Odabir doktora medicine rada

Datum: 07.02.2008, Četvrtak
Autor: L.T.J.

Prema Zakonu zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (Nar. nov. br. 85/06) te Pravilniku o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu (Nar. nov. 125/07) i Pravilniku o postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti (Nar. nov. br . 125/07.) od 1. siječnja 2008. ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti, osiguranici ostvaruju kod odabranog doktora medicine rada a na teret Hrvatskog zavoda za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu. Poslodavci za radnike i ostali osiguranici (obrtnici i slobodna zanimanja) obvezni su odabrati doktora medicine rada.

Odabir se obavlja putem prijave koja je oglašena na internetskim
stranicama HZZOZZR, www.hzzozzr.hr koju možete
preuzeti ovdje (xls 7kb).

Popis doktora medicine rada možete preuzeti ovdje
(pdf
115kb).

Povratak na vijesti