Odgoda rokova za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima i informacija o prekograničnim aranžmanima

Datum: 13.08.2020, Četvrtak
Autor: I.M.K.

Ministarstvo financija, Porezna uprava, na svojim je internetskim stranicama još 18. lipnja 2020. godine objavilo obavijest o odgodi rokova za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima i automatsku razmjenu informacija o prekograničnim aranžmanima (MDR – DAC6).

Zbog brojnih upita o rokovima predaje predmetnih izvješća tu obavijest prenosimo u cijelosti u nastavku.

 

''Radi posljedica krize uzrokovane virusom COVID – 19  donesena je Direktiva Vijeća (EU) o izmjeni Direktive Vijeća 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području poreza,  radi pomicanja rokova dostave podataka o financijskim računima i o prekograničnim poreznim aranžmanima.  

Rokovi za dostavu informacija o financijskim računima koji su propisani u članku 27. stavku 1., članku 29. stavku 1. i članku 61. stavku 4. Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza (“Narodne novine“, br. 115/16, 130/17, 106/18, 121/19), produžuju se za tri mjeseca, odnosno do 30. rujna 2020.

Rokovi za dostavu informacija o prekograničnim aranžmanima koji su propisani u članku 35.f stavcima 1. i 2. i članku 35.i stavku 2. Zakona o administrativnoj suradnji u području poreza započinju teći od 1. siječnja 2021. godine za:

1. prekogranične aranžmane stavljene na raspolaganje radi njihove provedbe, ili koji su spremni za provedbu, ili čiji je prvi korak u provedbi napravljen između 1. srpnja 2020. i 31. prosinca 2020.

2. posrednike koji su izravno ili posredstvom drugih osoba, pružili potporu, pomoć ili savjet u razdoblju od 1. srpnja 2020. do 31. prosinca 2020.

Nadalje, posrednici i relevantni porezni obveznici podnose Ministarstvu financija, Poreznoj upravi do 28. veljače 2021. godine informacije o prekograničnim aranžmanima o kojima se izvješćuje čiji je prvi korak proveden u razdoblju između 25. lipnja 2018. i 30. lipnja 2020. godine.

U slučaju tržišnih aranžmana, posrednik je u obvezi do 30. travnja 2021. sastaviti prvo periodično izvješće. ''

Povratak na vijesti