Odluka o 2. izmjeni Odluke o porezima Općine Vidovec

Datum: 21.07.2021, Srijeda
NN br. 83/2021

Prirez porezu na dohodak na području Općine Vidovec od 1. siječnja 2022. godine smanjuje se s 10 % na 7 %.

Povratak na nove propise