Odluka o diskontnoj (eskontnoj) stopi Hrvatske narodne banke

Datum: 15.06.2011, Srijeda
NN br. 66/2011

  • Diskontna (eskontna) stopa Hrvatske narodne banke iznosi 7% godišnje.

Ova Odluka stupa na snagu 23. lipnja 2011.

Povratak na nove propise