Odluka o dopunama Odluke o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode

Datum: 30.04.2020, Četvrtak
NN br. 53/2020

U Odluci o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode (Nar. nov., br. 30/20.), u točki II. iza podtočke 25. dodaje se nova podtočka 26. koja glasi: »26. maske za lice«.

Dosadašnje podtočke 26., 27. i 28. postaju podtočke 27., 28. i 29.

U točki III. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 4. ove točke, a u svrhu osiguravanja zaštite zdravlja i života ljudi na području Republike Hrvatske uslijed epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom ­SARS-CoV-2 te dostupnosti zaštite građanima Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske ograničava najvišu maloprodajnu cijenu maske za lice na 12,00 kuna.«.

U točki V. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Zadužuje se Državni inspektorat da, u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, pripremi predložak deklaracije, odnosno informaciju o proizvodu maske za lice, a sukladno odredbama propisa kojim se uređuju predmeti opće uporabe.«.

Ova Odluka stupa na snagu 1. svibnja 2020. godine.

Povratak na nove propise