Odluka o dopunama Odluke objavljivanju pravila o državnim potporama za poticanje ulaganja rizičnog kapitala u male i srednje poduzetnike

Datum: 24.10.2012, Srijeda
NN br. 117/2012

Ovom Odlukom dopunjene su pojedine odredbe Odluke o objavljivanju pravila o državnim potporama za poticanje ulaganja rizičnog kapitala u male i srednje poduzetnike (Nar. nov., br. 91/08.).

Ova Odluka stupa na snagu 24. listopada 2012., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise