Odluka o dopuni Odluke o lokalnim porezima Grada Petrinje

Datum: 03.02.2021, Srijeda
NN br. 9/2021

U Odluci o lokalnim porezima Grada Petrinje (Nar. nov., br. 01/21.) dodaje se novi članak 14.a koji glasi:

»Poradi otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke županije 28. i 29. prosinca 2020. godine za razdoblje 1. 1. – 31. 12. 2021. godine obustavlja se u cijelosti utvrđivanje i naplata svih gradskih poreza propisanih člankom 2. ove Odluke. «

Ova Odluka stupa na snagu 4. veljače 2021. godine.

Povratak na nove propise