Odluka o dopuni Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta

Datum: 25.03.2020, Srijeda
NN br. 36/2020

      U Odluci o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta (Nar. nov., br. 141/15. i 124/19.) iza članka 8. dodaje se novi članak 8.a koji glasi:

»Iznimno od članka 8. ove Odluke za II. tromjesečje 2020. godine (razdoblje travanj – lipanj 2020.) otpisuje se zaduženje obveznog komorskog doprinosa za sve članove Hrvatske obrtničke komore. «

      Obvezni komorski doprinos iz članka 1. ove Odluke otpisuje se u svrhu otklanjanja negativnih posljedica krize izazvane pandemijom koronavirusa koje narušavaju gospodarsku aktivnost i/ili uzrokuju znatnu gospodarsku štetu poslovanju obrtnika.

      Ovlašćuje se Upravni odbor Hrvatske obrtničke komore u slučaju trajanja pandemije koronavirusa dulje od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, donijeti odluku o dopuni Odluke o obveznom komorskom doprinosu za jedinstveni sustav organiziranosti obrta.

      Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2020. godine.

Povratak na nove propise