Odluka o dopuni Odluke o porezima Grada Ivanca

Datum: 15.04.2020, Srijeda
NN br. 46/2020

      U Odluci o porezima Grada Ivanca (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 34/17., 77/17.), u Glavi II. VRSTE POREZA, podglava 2. Porez na potrošnju, iza članka 9. dodaje se novi članak 9.a koji glasi:

»Obveznici poreza na potrošnju oslobađaju se plaćanja obveze poreza na potrošnju u cijelosti, i to od dana stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, od 19. ožujka 2020. godine, a trajat će i 3 naredna mjeseca nakon proglašenja prestanka kriznih mjera od strane nadležnih državnih tijela.«

      Ova Odluka stupa na snagu 3. travnja 2020. godine.

Povratak na nove propise