Odluka o dopuni Odluke o radnom vremenu trgovina

Datum: 09.04.2020, Četvrtak
NN br. 44/2020

      U Odluci o radnom vremenu trgovina (Nar. nov., br. 35/20.) iza točke I. dodaje se točka I.a koja glasi:

      Iznimno od točke I. ove Odluke, a radi omogućavanja primjerene opskrbe građana u povodu blagdana Uskrsa i Uskrsnog ponedjeljka, u razdoblju od 9. do 11. travnja 2020. godine u trgovinama u kojima je dopušten rad određuje se radno vrijeme od 7,00 do 20,00 sati, uz poštivanje svih mjera socijalnog distanciranja.«.

      Ova Odluka stupa na snagu 9. travnja 2020. godine.

Povratak na nove propise