Odluka o dopuni Odluke o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 i usvajanju Izmjena i dopuna Programa dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19

Datum: 02.07.2021, Petak
NN br. 75/2021

Izmijenjen je i dopunjen Program dodjele državnih potpora sektoru turizma i sporta u aktualnoj pandemiji COVID-a 19 (Nar. nov., br. 10/21.).

Ova Odluka stupa na snagu 2. srpnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise