Odluka o dopuni Odluke o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj

Datum: 21.04.2020, Utorak
NN br. 48/2020

      U Odluci o zabrani napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 35/20., 39/20. i 44/20.) iza točke III. dodaje se točka III.a koja glasi:

      Nužna mjera zabrane napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj primjenjuje se sve dok postoji ozbiljan rizik od prijenosa bolesti COVID-19, odnosno dok se ova Odluka ne stavi izvan snage.

      Na prijedlog Županijskog stožera civilne zaštite, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske može, prije stavljanja ove Odluke izvan snage, ukinuti mjeru iz stavka 1. ove točke za područje pojedine županije ili dijela županije, u kojem slučaju za kretanje na tom području nije potrebna e-Propusnica.

      Ako postoje gospodarski razlozi i epidemiološka situacija to dopušta, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske može ukinuti mjeru iz stavka 1. ove točke za područje dvije ili više županija, u kojem slučaju za kretanje na tim područjima nije potrebna e-Propusnica.

      Ako Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske ukine mjeru iz stavka 1. ove točke, sukladno uvjetima iz stavka 2. i 3. ove točke, može na prijedlog Županijskog stožera civilne zaštite i/ili Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo odrediti provođenje i dodatnih epidemio­loških mjera.«

      Ova Odluka stupa na snagu 21. travnja 2020. godine.

Povratak na nove propise