Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva

Datum: 24.03.2021, Srijeda
NN br. 29/2021

Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva

Odlukom o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, kvara, rasipa i loma u proizvodnji jakih alkoholnih pića, etilnog alkohola, međuproizvoda i piva utvrđuje se dopuštena visina manjka koji ne podliježe oporezivanju.

Ova Odluka stupa na snagu 1. travnja 2021., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise